Serverių nuomos sąlygos ir taisyklės

Užsisakydami paslaugas iš mūsų svetainės Jūs įsipareigojate laikytis šių sąlygų ir jose minimų kitų dokumentų nuostatų. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, Jūs negalėsite užsisakyti (įsigyti) šioje svetainėje siūlomų paslaugų.


1. Bendrosios nuostatos

1) Šios paslaugų pirkimo – tiekimo bei naudojimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), yra svetainei privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Tiekėjo teisės bei pareigos, paslaugų užsakymo (įsigijimo) bei apmokėjimo už jas sąlygos, paslaugų naudojimo ir grąžinimo tvarka, svetainės atsakomybė bei kitos su paslaugų pirkimu – tiekimu Redfox Cloud svetainėje susijusios nuostatos.

2) Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.


2. Atsakomybė

1) Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei pirkėjas duomenų registracijos formoje pateikė netikslius duomenis, už dėl to atsiradusius padarinius Tiekėjas neatsako.

2) Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia svetaine bei paslaugomis.

3) Tiekėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Tiekėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

4) Jei Tiekėjo svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Tiekėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.


3. Pirkėjo teisės ir pareigos

1) Pirkėjas turi teisę užsakyti (įsigyti) paslaugas svetaines nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2) Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nurodytą paslaugos kainą už užsakytas paslaugas.

3) Tiekėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis svetaine.

4) Pirkėjas, naudodamasis svetaine, sutinka su šios sutarties sąlygomis ir privalo jų laikytis.

5) Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Tiekėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis svetaine bei paslaugomis arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6) Susidarius svarbioms aplinkybėms, Tiekėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti svetainės darbą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

7) Pirkėjo prašymu, jo veikianti paslauga negali būti perkelta kitam Redfox Cloud sistemos vartotojui (išskyrus domeno vardo registracijas).


4. Bendros serverių naudojimo taisyklės

1) Draudžiama talpinti bet kokį nelegalų turinį, kuris:

1.1) Jums nepriklauso bei neturite teisių į jį (pavyzdžiui TV retransliacijos);

1.2) pažeidžia ar neteisėtai yra pasisavinamos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant duomenų apsaugos teises ir (arba) bet kokias kitas teises;

1.3) pasižymi seksualinės prievartos prieš vaikus vaizdais;

1.4) yra nepadorus, šmeižikiškas, diskriminuojantis, grasinantis, piktnaudžiaujantis, žalingas, vulgarus ar neteisėtas;

1.5) skatina rasizmą, smurtą ar neapykantą;

1.6) yra faktiškai netikslus, melagingas, klaidinantis, klaidingai pateiktas ar apgaulingas;

1.7) pažeidžia bet kurį taikytiną įstatymą arba reglamentą;

1.8) reiškia neapykantos kalbą, nesvarbu, ar jį nukreipta į asmenį, ar į grupę, atsižvelgiant į rasę, lytį, įsitikinimus, tautinę kilmę, religinę priklausomybę, seksualinę orientaciją, kalbą ar kitas tokio asmens ar grupės savybes;

1.9) yra farmacijos ir (arba) maisto papildų el. parduotuvė ir neturi privalomų pažymų, reikalingų pardavinėjant tokius produktus;

1.10) gali pakenkti bet kokios programinės įrangos darbui (virusai, kirminai, kenkėjiškos programos, išpirkos programos, nepageidaujami elektroniniai laiškai, šlamštas, apgaulingi bei sukčiavimo elektroniniai laiškai, nepageidaujami pranešimai);

1.11) susijęs su mokėjimo kortelių dalijimusi;

1.12) nuvertiną esamą politinę sistemą ar yra teroristinės organizacijos tinklalapis;

2) Redfox Cloud administracija neprivalo aiškinti nelegalaus turinio šalinimo priežasčių.


5. Paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir sąlygos

1) Paslaugų kainos svetainėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

2) Pirkėjas atsiskaito už paslaugas vienu iš šių būdų:

2.1) Apmokant vienu iš Paysera arba Paypal siūlomų mokėjimų (viršijant 1 EUR sumą).

2.2) Apmokant virtualiu balansu, kuris veikia Redfox Cloud svetainėje.

3) Atsiskaitydamas 2 punkto numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 7 dienas, priešingu atveju jis praranda teisę apmokėti paslaugas ir gauti serverius.


6. Paslaugų kokybės garantija

1) Kiekvienos svetainėje teikiamos paslaugos savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos paslaugos esančiame paslaugos aprašyme.


7. Neribojami resursai

1) Duomenų srautas nėra ribojamas su sąlyga, kad bendras serveriui suteiktas interneto ryšio kanalas yra apkraunamas proporcingai, netrikdant kitų klientų, besinaudojančių tuo pačiu serveriu, svetainių darbo.

2) El. pašto dėžučių kiekis nėra ribojamas, tačiau jose saugomi laiškai naudoja bendrą talpinimo planui skirtą disko vietą.

3) Talpinamos svetainės Multi-Domain planuose nėra ribojamos su sąlyga, kai jos visos bendrai serverio resursus naudoja proporcingai ir netrikdo kitų klientų svetainių darbo.

4) MySQL duomenų bazių kiekis nėra ribojamas su sąlyga, kai jos netrikdo bendro MySQL serverio darbo.

5) Minecraft paslaugoms yra suteikiama visa bendra dedikuoto serverio procesoriaus galia.

6) Procesoriaus galia Minecraft planuose yra ribojama, jei paslaugos savininkas naudoja daugiau nei keturis procesoriaus gijų (threads) kiekį.

7) Žaidėjų skaičius Minecraft planuose nėra ribojamas su salygą, kad jis netrikdo bendro mazgo darbui.

8) Disko vieta Minecraft planuose nėra ribojama su sąlyga, kai neišnaudoja visos bendrojo serverio laisvos vietos ir šie duomenys yra teisėtai naudojami.


8. Paslaugų ribojimai

1) Svetainės teikiami neriboti resursai yra reguliuojami konkurencingumo principu.

2) Operatyviosios atminties (RAM) kiekis „Minecraft Lite“ planui yra vienas gigabaitas.

3) Kliento prašymu operatyviosios atminties (RAM) kiekis gali būti padidintas be papildomo mokesčio šioms paslaugoms:

3.1) Minecraft LITE

4) „Minecraft PRO“ planui maksimalus operatyviosios atminties kiekis yra šešiolika gigabaitų.

5) Tiekėjas pasilieka teisę riboti serverių procesoriaus galią, jei serverio savininkas naudoja daugiau nei keturis šimtus procentų procesoriaus gijų (threads) užimtumo.

6) Pirkėjas pats atsakingas už DDoS atakas, sukeltas prieš jo hostingą

6.1) Hostingo DDoS atakos atveju, srautas iš užsienio į hostingą arba pati paslauga gali būti automatiškai blokuojamas. Srauto blokavimo atveju srautas gali būti išleistas, kai ataka baigiasi. Išskirtinais atvėjais blokavimas gali būti taikomas neribotam laikui.

7) Redfox Cloud svetainių talpinimas, VPS, Valheim, Minecraft planai nėra skirti duomenų archyvavimams bei nelegalių kopijų laikymams.

8) Redfox Cloud svetainių talpinimas, VPS, Valheim, Minecraft, dedikuotų serverių planai nėra skirti dideliam ar labai apkrautam darbui, todėl šiuose serveriuose neleidžiama naudoti:

8.1) DOS ar flood skirtas programas.

8.2) Kriptovaliutų kasimui (Cryptocurrency mine) skirtas programas (negalioja dedikuotiems serveriams).

8.3) Bet kokias programas, kurios trikdytų kaimyninių paslaugų konkurencingumų našumui (negalioja dedikuotiems serveriams).

9) Aptikus paslaugos serveryje veikiančias neleidžiamas programas (nurodytas 8.8 punkte), Tiekėjas turi teisę nedelsiant nutraukti paslaugų ar tų programų veiklą. Apie šį incidentą Tiekėjas turi pranešti Pirkejui. Tiekėjui pareikalavus taisyklių pažeidimo paaiškinimo, Pirkėjas turi pateikti jį per 5 darbo dienas, kitu atveju jo nuomojama paslauga bus atšaukta.


9. Paslaugų atšaukimo ir pinigų grąžinimo tvarka

1) Pinigų transakcijos vykdomos šiame tinklapyje vyksta viena kryptimi Pirkėjas > Tiekėjas. Paslaugų atšaukimo ir pinigų grąžinimo metu pinigų transakcija gali vykti Tiekėjas > Pirkėjas kryptimi.

2) Paslaugos atšaukimo metu grąžinamų pinigų suma yra lygi sumai, už kurią buvo įsigytos paslaugos. Į grąžinamų pinigų sumą paslaugos pratęsimai nėra sumuojami.

3) Pinigų grąžinimas į balansą negali viršyti 3 kartų per kalendorinį mėnesį per vartotoją. Automatinis pinigų grąžinimas gali būti įvykdomas per 48 valandas nuo paslaugos aktyvavimo.

4) Jei paslaugos kokybė netenkina, Pirkėjas paslaugą atšaukti ir atgauti pinigus turi teisę per 31 dieną (negalioja dedikuoto serverio nuomai bei domenams), kreipdamasis į Redfox Cloud administraciją el. paštu support@redfoxcloud.com.


10. Pirkėjo įsipareigojimai

1) Pirkėjas privalo sumokėti už paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2) Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis turi teisę pasikeisti prisijungimo duomenis „Slaptažodžio atstatymas“ puslapyje, kitų atveju kreiptis kontaktiniais duomenimis.

3) Pirkėjas, naudodamasis svetaine, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų svetainėje.


11. Baigiamosios nuostatos

1) Tiekėjas gali nutraukti savo veiklą prieš 30 kalendorinių dienų el. paštu informavęs visus Pirkėjus. Tokiu atveju visos vartotojų įmokos už nepanaudotą laikotarpį yra grąžinamos, o vardų sričių (domenų) registras perleidžiamas įmonei/organizacijai, kuri užtikrintu tinkamą ir nenutrūkstamą paslaugos teikimą.

2) Tiekėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles.

3) Taisyklės yra skelbiamos Tiekėjo interneto svetainėje.

4) Taisyklių pakeitimai yra skelbiami elektroniniu paštu per naujienlaiškį.


Atnaujinta 2021-12-15